GRUNNLEGGENDE PRAKSISER

Praksiser og rammer som er utgangspunkt for vårt fellesskap: Meditasjon, yoga, arbeidsfellesskap, stillhet, naturen, gruppeøvelser og intensjon&motivasjon.

 

Nedenfor er de ulike punktene enkelt belyst.

Mindfulnessmeditasjon

Den eldgamle mindfulnesspraksis kan lindre mange typer mentale vansker og psykiske lidelser. Det handler om å øve på awareness, tilstedeværelse, i alt som oppstår i og rundt oss. Mindfulness hjelper oss å forstå hva som ligger til grunn for vår adferd. Vi får mulighet til å forandre negative vaner, og gjøre vårt liv mer rikt og meningsfylt.       

 

Mindfulness kan hjelpe oss i møte med våre utfordringer, skuffelser og vanskeligheter. Ved å være mer bevisst på vår kropp, våre tanker og våre følelser vil vi motta og gjenkjenne signaler om hva som er ute av balanse. Mindfulness lærer oss å respektere disse signalene i stedet for å skyve dem vekk.

 

Ved Finnskogen Retreat er vi opptatt av å praktisere mindfulness i alle våre daglige aktiviteter. Dette er et godt virkemiddel til å gjøre oss i stand til å bygge opp vårt liv, slik vi ønsker det.

 

Mindfulnessmeditasjon ved retreatet innebærer

  • Formell praksis (yoga, sittende meditasjon, liggende meditasjon, gående meditasjon)

  • Uformell praksis (i arbeid, aktiviteter, kommunikasjon og ellers i hverdagen)

Yoga

Yoga involverer kontrollert pust, kroppsposisjoner og meditasjon, med sikte på å oppnå en høyere tilstand av fysisk og åndelig velvære.

Øvelsene bidrar til å frigjøre spenninger i muskulatur og nervesystem, roe sinnet og øke konsentrasjonen. Det er også en effektiv vei for å bryte impulsiv og tvangsmessig atferd, oppnå selvinnsikt, gjenvinne fysisk helse og lære fysisk og mental selvkontroll. Yoga er meditasjon i bevegelse, og kan være forberedelse til sittende meditasjon.

Men yoga er også mye mer enn bare pust, bevegelse og stillinger. Vi praktiserer med fundament i yogaens 8 grunnleggende grener, en dypere vei som involverer intensjoner, etikk og vilje, for å forstå hvem vi er og finne vår vei.

Arbeidsfellesskap

Å delta i et arbeidsfellesskap gir verdighet og mening. Det gir mulighet til å kunne bidra, være til nytte, til å bety noe. Vi skaper og opprettholder noe sammen. Arbeidsfellesskapet har terapeutisk effekt på mange nivåer. Ved å bringe mindfulness - “awareness” - tilstedeværelse til arbeid og aktivitet, lever vi mer i nået, vi blir bedre kjent med oss selv og skaper mulighet for endring i gamle mønstre. En konsekvens ved arbeidsfellesskapet er at utgiftene for retreatets medlemmer vil holdes så lave som mulig. Slik kan vi opprettholde et bærekraftig fellesskap, hvor flere kan benytte seg av tilbudet.

 

Arbeidet på retreatet består av hagearbeid, drivhusarbeid, beplantning, stell og innhøsting av grønnsaker, skogsarbeid, dyrestell, vedlikehold av gård og bygninger, snekring, rengjøring av fellesrom, og matlaging.

 

Vi arbeider i rolig tempo, og lar hendene gjøre arbeidet som ligger foran oss, mens vi observerer sinnet og kjenner kroppens bevegelser, luften mot huden og føttene mot bakken. Vi jobber i grupper eller alene, 4 timer daglig fra mandag til lørdag. Søndag hviler vi fra arbeidet. 

Stillhet

“Silence is essential. We need silence just as much as we need air, just as much as plants need light. If our minds are crowded with words and thoughts, there is no space for us.”

— Thich Nhat Hanh

En viktig del av vårt fellesskap er praktisering av Stillhet. Vi ber alle om å ta del i denne praksisen ved enkelte tidspunkter hver dag. Stillheten er helende, og en unik mulighet for å roe ned mental aktivitet og observere hva som foregår i vårt sinn og i vår kropp.

 

Å praktisere Stillhet gir hvile for alle sansene. Det handler om å ha en pause fra blikkontakt og kommunikasjon, sosiale medier og oppdateringer. Det handler om å stilne tankene i vårt hode, å søke tilflukt i den indre ro. 

 

Den eldgamle praksisen med Stillhet hjelper oss til å begynne å lytte på en ny måte. Dette er en tidløs og vis praksis som hjelper oss å være mer sensitive og observante. Det er en praksis med gjenoppbyggende kraft.

Vi tar utgangspunkt i tradisjonen med Nobel Silence

Gruppeøvelser/workshops

Ved Finnskogen Retreat er vi engasjert i å lære av hverandre. Gruppeøvelser og -aktiviteter kan bidra til økt forståelse av oss selv og andre, og til å gjøre oss bedre i stand til å møte utfordringer i våre liv på en balansert måte. Vi får mulighet til å endre dype spor og vaner, og se hvordan vi gradvis kan vokse i ønsket retning.

 

Gruppeøvelsene har som mål å gjøre oss mer oppmerksom på hvem vi er og hvilke kvaliteter vi har. De gir oss muligheten til å bli klar over hvordan vi har blitt den vi er, og hvordan vi kan endre spor til mer ønsket atferd.

Naturen

Naturen danner et grunnleggende utgangspunkt for retreatet, og er helende i seg selv. Den innbyr til lek, tilstedeværelse, aktiviteter, vandringer, stillhet, lytting, observasjoner, læring og kontemplasjon. Nærområdet er omgitt av skoger, bekker, kilder og vann, levende liv og farger.

 

Innsjøen Skasen inviterer til badeaktiviteter, spaserturer og stille refleksjon. Skogen er inngangsporten til tundraen, som strekker seg milevis østover. Den har et rikt fugle- og dyreliv. 

Egen intensjon

Retreatet legger til rette for selvutvikling, hjelp, læring og vekst. Vi sørger for at du kan være i et støttende fellesskap, hvile i rutinene, lære om deg selv og andre, lytte og dele. Vi kan stimulere til indre vekst gjennom formidling, gjøremål og aktiviteter, samtaler og meditasjon. 

Men det er du selv som kan finne fram til den beste utgaven av deg selv, og hvilken vei du ønsker å gå.

  • Facebook
  • Instagram

© 2017 Finnskogen retreat  //  post@finnskogenretreat.no

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now