top of page

GRUNNLEGGENDE PRAKSISER

Når du kommer til Finnskogen Retreat for å bo i en periode, kan det være fint å vite litt om disse praksisene, som er utgangspunktet for vårt fellesskap: 

Meditasjon, yoga, arbeidsfellesskap, stillhet, naturen, gruppeøvelser og din egen intensjon & motivasjon. 

 

Nedenfor er de ulike praksisene enkelt belyst.

Mindfulnessmeditasjon

bodyskann.jpg
Foto: Andrea Gamst

Den eldgamle mindfulnesspraksis kan lindre mange typer mentale vansker og psykiske lidelser. Det handler om å øve på awareness, tilstedeværelse, i alt som oppstår i og rundt oss. Mindfulness hjelper oss å forstå hva som ligger til grunn for vår adferd. Vi får mulighet til å forandre negative vaner, og gjøre vårt liv mer rikt og meningsfylt.

 

Mindfulness kan hjelpe oss i møte med våre utfordringer, skuffelser og vanskeligheter. Ved å være mer bevisst på vår kropp, våre tanker og våre følelser vil vi motta og gjenkjenne signaler om hva som er ute av balanse. Mindfulness lærer oss å respektere disse signalene i stedet for å skyve dem vekk.

 

Ved Finnskogen Retreat er vi opptatt av å praktisere mindfulness i alle våre daglige aktiviteter. Dette er et godt virkemiddel til å gjøre oss i stand til å bygge opp vårt liv, slik vi ønsker det.

Mindfulnessmeditasjon ved retreatet innebærer

  • Formell praksis (yoga, sittende meditasjon, liggende meditasjon, gående meditasjon)

  • Uformell praksis (i arbeid, aktiviteter, kommunikasjon og ellers i hverdagen)

Yoga

IMG_0575.jpg

Yoga involverer kontrollert pust, kroppsposisjoner og meditasjon, med sikte på å oppnå en høyere tilstand av 

fysisk og mental velvære. 

Øvelsene bidrar til å frigjøre spenninger i muskulatur og nervesystem, roe sinnet og øke konsentrasjonen. 

 

Yoga er meditasjon i bevegelse, og kan være forberedelse til sittende meditasjon.

Men yogafilosofien er også mye mer. Vi praktiserer med fundament i yogaens 8 grunnleggende grener, en dypere vei som involverer intensjoner, etikk og vilje, for å forstå hvem vi er og finne vår vei.

Karma yoga

Arbeidsfellesskap
Karma yoga

2018-08-06 21.18.59.jpg

Å delta i et arbeidsfellesskap gir verdighet og mening. Det gir mulighet til å kunne bidra, være til nytte, til å bety noe. Vi skaper og opprettholder noe sammen. Arbeidsfellesskapet har terapeutisk effekt på mange nivåer. Ved å bringe mindfulness - “awareness” - tilstedeværelse til arbeid og aktivitet, lever vi mer i nået, vi blir bedre kjent med oss selv og skaper mulighet for endring i gamle mønstre. En annen konsekvens ved arbeidsfellesskapet er at utgiftene for retreatets medlemmer vil holdes så lave som mulig. Slik kan vi opprettholde et bærekraftig fellesskap, hvor flere kan benytte seg av tilbudet.

 

Karma yoga

Karma yoga (sanskrit: कर्म योग), betyr "handlingens yoga". For en karmayogi er riktig handling en form for bønn. 

Den lærer oss å bidra riktig for fellesskapet, uten å være knyttet til gevinster eller personlige konsekvenser. Karma Yoga sies å rense sinnet. Karma yoga er den åndelige praksisen med "uselvisk handling utført til fordel for andre". Karma yoga er en vei for å nå åndelig frigjøring gjennom arbeid. Det er rettmessig handling uten å være knyttet til frukt eller å bli manipulert av hva resultatene kan være, en dedikasjon til ens plikter, og å prøve sitt beste mens man er nøytral til belønninger eller utfall som suksess eller fiasko.

 Arbeidet på retreatet består av matlaging, hagearbeid, stell og innhøsting av grønnsaker, skogsarbeid, dyrestell, vedlikehold, snekring, byggeprosjekter og rengjøring av fellesrom. 

 

Vi arbeider i rolig tempo, og lar hendene gjøre arbeidet som ligger foran oss, mens vi observerer tankene og kjenner kroppens bevegelser, luften mot huden og føttene mot bakken. Vi jobber i grupper eller alene, og er bevisst våre tanker, ord og handling. Søndag hviler vi fra arbeidet. 

Stillhet

Stillhet
2018-06-07 20.35.10.jpg

“Silence is essential. We need silence just as much as we need air, just as much as plants need light. If our minds are crowded with words and thoughts, there is no space for us.”

— Thich Nhat Hanh

En viktig del av vårt fellesskap er praktisering av Stillhet. Vi ber alle om å ta del i denne praksisen ved enkelte tidspunkter hver dag. Stillheten er helende, og en unik mulighet for å roe ned mental aktivitet og observere hva som foregår i vårt sinn og i vår kropp.

 

Å praktisere Stillhet gir hvile for alle sansene. Det handler om å ha en pause fra blikkontakt og kommunikasjon, sosiale medier og oppdateringer. Det handler om å stilne tankene i vårt hode, å søke tilflukt i den indre ro. 

 

Den eldgamle praksisen med Stillhet hjelper oss til å begynne å lytte på en ny måte. Dette er en tidløs og vis praksis som hjelper oss å være mer sensitive og observante. Det er en praksis med gjenoppbyggende kraft.

Vi tar utgangspunkt i tradisjonen med Nobel Silence,  en velkjent og eldgammel praksis i buddhistisk tradisjon og andre visdomstradisjoner over hele verden. 

Gruppeøvelser/workshops

andreagamst_oyns_2020_069.jpeg

Photo by Andrea Gamst

Ved Finnskogen Retreat er vi engasjert i å lære av hverandre. Gruppeøvelser og -aktiviteter kan bidra til økt forståelse av oss selv og andre, og til å gjøre oss bedre i stand til å møte utfordringer i våre liv på en balansert måte.

 

Gruppeøvelser gir oss muligheten til å bli klar over hvordan vi har blitt den vi er, hvilke gaver og kvaliteter vi har. Vi får mulighet til dypere innsikter, til å endre gamle spor og vaner, og til å lære hvordan vi gradvis kan vokse i ønsket retning.

Naturen

Vi er natur. Og samtidig som du er her og blir kjent med naturen i ditt indre, danner den ytre naturen også

 et grunnleggende utgangspunkt for retreatet, og er helende i seg selv. Den innbyr til lek, tilstedeværelse, aktiviteter, vandringer, stillhet, lytting, observasjoner, læring og kontemplasjon. Nærområdet er omgitt av skoger, bekker,

kilder og vann, levende liv og farger.

 

Innsjøen Skasen inviterer til badeaktiviteter, spaserturer og stille refleksjon. Skogen er inngangsporten til tundraen, som strekker seg milevis østover. Den har et rikt fugle- og dyreliv. 

Egen intensjon

01.png

Retreatet legger til rette for selvutvikling, hjelp, læring og vekst. Vi sørger for at du kan være i et støttende fellesskap, hvile i rutinene, lære om deg selv og andre, lytte og dele. Vi kan stimulere til indre vekst gjennom formidling, gjøremål og aktiviteter, samtaler og meditasjon. 

Men det er bare du selv som kan finne fram til den beste utgaven av deg selv, og hvilken vei du ønsker å gå.

symbol.png
bottom of page