Aktiviteter

Mindfulnessmeditasjon

De siste tiårene har forskere og fagfolk innen mental helse oppdaget at den eldgamle mindfulnesspraksis kan lindre mange typer psykiske lidelser. Mindfulness hjelper oss å forstå hva som ligger til grunn for vår adferd. Vi har dermed mulighet til å forandre negative vaner, noe som kan gjøre vårt liv rikt og meningsfylt.       

 

Mindfulness kan hjelpe oss i møte med våre utfordringer, skuffelser og vanskeligheter. Vi nyter det livet vi har, i stedet for å flykte eller fantasere om et annet liv. Ved å være mer bevisst på vår kropp, våre tanker og våre følelser vil vi motta og gjenkjenne signaler om hva som er ute av balanse. Mindfulness lærer oss å respektere disse signalene og ønske dem velkommen i stedet for å skyve dem unna.

 

Ved Finnskogen Retreat er vi opptatt av å praktisere mindfulness i alle våre daglige aktiviteter. Dette er et godt virkemiddel til å gjøre oss i stand til å bygge opp vårt liv, slik vi ønsker det.

 

Mindfulnessmeditasjon ved retreatet innebærer

  • Formell praksis (yoga, sittende meditasjon, liggende meditasjon, gående meditasjon)

  • Uformell praksis (i arbeid, aktiviteter, kommunikasjon og ellers i hverdagen)

Yoga

Yoga er en gammel østlig disiplin som involverer kontrollert pust, kroppsposisjoner og meditasjon, med sikte på å oppnå en høyere tilstand av fysisk og åndelig velvære.

 

Øvelsene bidrar til å frigjøre spenninger i muskulatur og nervesystem, roe sinnet og øke konsentrasjonen. Det er også en effektiv metode for å demontere tvangsmessig og impulsiv atferd og triggere, oppnå selvtillit, gjenvinne fysisk helse og lære fysisk og mental selvkontroll. Yoga er meditasjon i bevegelse.

Arbeidsfellesskap

Å delta i et arbeidsfellesskap gir verdighet og mening. Det gir mulighet til å kunne bidra, være til nytte, til å bety noe. Vi skaper og opprettholder noe sammen. Arbeidsfellesskapet har terapeutisk effekt på mange nivåer. Ved å bringe mindfulness - “awareness” - til arbeid og aktivitet, lever vi mer i nået, vi blir bedre kjent med oss selv og skaper mulighet for endring i gamle mønstre. En konsekvens ved arbeidsfellesskapet er at utgiftene for retreatets medlemmer vil holdes så lave som mulig. Slik kan vi opprettholde et bærekraftig fellesskap, hvor flere kan benytte seg av tilbudet.

 

Arbeidet på retreatet består av hagearbeid, drivhusarbeid, beplantning, stell og innhøsting av grønnsaker, vedlikehold av gård og bygninger, snekring av det som fellesskapet har behov for, rengjøring av fellesrom, og matlaging.

 

Vi arbeider i rolig tempo, og lar hendene gjøre arbeidet som ligger foran oss, mens vi observerer sinnet og kjenner kroppens bevegelser, luften mot huden og føttene mot bakken. Vi jobber i grupper eller alene, 1,5 timer daglig fra mandag til lørdag. Søndag hviler vi fra arbeidet. 

Nobel Stillhet

“Silence is essential. We need silence just as much as we need air, just as much as plants need light. If our minds are crowded with words and thoughts, there is no space for us.”

 

— Thich Nhat Hanh

En viktig del av vårt fellesskap er praktisering av Nobel Stillhet. Vi ber alle om å ta del i denne praksisen. Stillheten er veldig helende, og en unik mulighet for å roe ned mental aktivitet og observere hva som foregår i vårt sinn og i vår kropp.

 

Nobel Stillhet er en pause for alle sansene. Det handler om å ha en pause fra blikkontakt og kommunikasjon, sosiale medier og oppdateringer. Det handler om å stilne tankene i vårt hode, å søke tilflukt i den indre ro og fred i et stille sinn. 

 

Den eldgamle praksisen med Nobel Stillhet hjelper oss til å begynne å lytte på en ny måte. Dette er en tidløs og vis praksis som hjelper oss å være mer sensitive og observante. Det er en praksis med gjenoppbyggende kraft.

 

Ved noen samlinger praktiserer vi Nobel Stillhet hver dag, se retreat info for detaljer om tidspunkt. 

Du er velkommen til å lese mer om Nobel Stillhet her.

Gruppeøvelser/workshops

Ved Finnskogen Retreat er vi engasjert i å lære av hverandre. Gruppeøvelser og -aktiviteter kan bidra til økt forståelse av oss selv og andre, og til å gjøre oss bedre i stand til å møte utfordringer i våre liv på en balansert måte.

 

Gruppeøvelsene har som mål å gjøre oss mer oppmerksom på hvem vi er og hvilke kvaliteter vi har. De gir oss muligheten til å forstå oss selv og andre bedre. 

Naturen

Naturen danner et grunnleggende utgangspunkt for retreatet, og er helende i seg selv. Den innbyr til lek, tilstedeværelse, aktiviteter, vandringer, stillhet, lytting, observasjoner, læring og kontemplasjon. Nærområdet er omgitt av skoger, bekker, kilder og vann, levende liv og farger.

 

Innsjøen Skasen inviterer til badeaktiviteter, spaserturer og stille refleksjon. Skogen er inngangsporten til tundraen, som strekker seg milevis østover. Den har et rikt fugle- og dyreliv. 

Egen motivasjon

Retreatet legger til rette for selvutvikling, hjelp, læring og vekst. Vi sørger for at du kan være i et støttende fellesskap, hvile i rutinene, lære om deg selv og andre, lytte og dele. Vi kan stimulere til indre vekst gjennom formidling, gjøremål og aktiviteter, samtaler og meditasjon. 

Men det er kun du som kan finne fram til den beste utgaven av deg selv. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now