top of page

Enneagrammet

Utvikling er å vikle meg ut av noe jeg har brukt et liv på å vikle meg inn i

Vår personlighet er et resultat av mestringsmekanismer og vaner vi tillærte oss i barndommen for å unngå emosjonelt ubehag i ubehagelige situasjoner. Disse overlevelsesstrategiene tar vi med oss inn i voksenlivet, som ubevisste programmeringer eller mønster, og vi bruker dem daglig.

 

Enneagrammet avdekker disse skjulte mønstrene, ubevisste og automatiserte tanker, triggere og følelser. Dette er gamle mønster som ikke er nyttige lengre, og som kanskje skaper hindringer, stagnasjon, spenninger og konflikter i deg og rundt deg, og kan hindre deg i å være fullt og helt deg selv, som det helt unike individet du er. 

 

I henhold til visdomstradisjonen assosiert med modellen, blir personlighet sett på som et "falskt selv", egoet, som er nødvendig opp til et punkt for å samhandle trygt i verden. Men det er også årsaken til at vi mister kontakten med vårt "sanne selv" - som blir begravet i bakgrunnen fordi vårt 'falske selv' kommer i forkant for å takle livet.

enneagram Spiritual_Journey_Circle.png

Enneagrammet er en modell bestående av 9 punkter i en sirkel, et punkt for hver personlighetstype. Modellen symboliserer bevegelse og sammenkobling, og er ikke statisk. Alt er alltid i endring. 

Enneagrammet beskriver tre 'sentre for intelligens', ni personlighetstyper og 27 undertyper som gir et utrolig nøyaktig bilde av personlighet i form av mønstrene som er assosiert med måten vi fungerer på. Hovedideen er at personligheten din - alt det du tenker, føler og gjør - består av mønstre. Det finnes uendelig med variasjoner av personlighetstyper innenfor disse hovedtypene, og sammen med en erfaren og seriøs veileder kan du finne fram til og nøste opp i ditt eget mønster. Vi sier gjerne at utvikling er å vikle meg ut av noe jeg har brukt et liv på å vikle meg inn i. Enneagrammet kan være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. 

 

Straks du finner deg selv i en av disse typene, ved å matche det du observerer deg selv gjøre, til en av personlighetene i enneagrammet, får du tilgang til en stor mengde informasjon som kan hjelpe deg å gjenkjenne og understreke mønstrene i dine tanker, følelser og handlinger. 

 

Opprinnelse og historie

Enneagrammets opprinnelse er ukjent, men vi vet det bygger på en eldgammel visdom som har røtter flere tusen år tilbake. Enneagrammet inneholder elementer fra jødedom, kristendom, islam, taoisme, buddhisme og antikk gresk filosofi – i grunnen alle religioner som strekker seg tilbake til antikken. Symbolet stammer sannsynligvis fra gamle Sufitradisjoner, og ble anvendt av den esoteriske underviser George Gurdjieff (1866-1949). Enneagrammet som personlighetsmodell ble først utviklet på 1970-tallet av bolivianeren Oscar Ichazo. Hans elev, psykiater og psykoterapeut Claudio Naranjo, bidro til å videreutvikle modellen. Naranjo var en av tre etterfølgere navngitt av Fritz Perls (grunnlegger av Gestalt Therapy). De siste årtier har tenkere, undervisere, teoretikere og klinikere, forfattere og terapeuter inkorporert moderne psykologisk teori i systemet.

 

Om modellen og symbolet

Ordet Enneagram kommer fra gresk. Ennea betyr 9, og gram er et suffiks, en endelse, og betyr noe som er nedtegnet. På overflaten er Enneagrammet et personlighetstypesystem med ni sammenknyttede personligheter, arketyper eller typer. Hver av disse ni typene er koblet til fire andre, plassert rundt et symbolsk diagram. Enneagramsymbolet har eldgammel og mystisk opprinnelse; den representerer en elegant modell av noen av de grunnleggende begrepene som gjenspeiler mønstre som kan sees i den naturlige verden, inkludert i det menneskelige egoet eller personligheten. Som en eldgammel og universell modell for menneskelig utvikling og transformasjon, gir enneagrammet en nøyaktig og objektiv oversikt over de arketypiske mønstrene som strukturerer den menneskelige personligheten. Det gir et sårt tiltrengt kart for de av oss som søker å forstå oss selv på et dypere nivå.

Enneagrammet i selvutvikling og terapeutisk arbeid

I dag brukes Enneagrammet i terapeutisk arbeid og i selvutvikling, og av store fortellere og filmskapere for å utvikle rollefigurer med autentiske, komplekse personligheter. Enneagrammet benyttes som en veileder som forbausende nøyaktig og detaljert viser oss både våre gaver og styrker, men også våre ubevisste skyggesider og blindsoner som gjør at vi gjerne sitter fast eller gjentar våre egne ubevisste handlinger og tenkemåter som gjør at vi kommer i konflikt med oss selv eller omverden. 

 

En av enneagrammets store praktikere har uttalt at om du forstår enneagrammets symbol, dynamikk og bevegelse, trengs ikke lengre bøker eller biblioteker. Enneagrammet viser oss dypereliggende motivasjon, behov og drivkrefter som vi ikke vet om. Gjennom Enneagrammet kan vi lære mye om oss selv, men også om andre mennesker, hvorfor vi handler og reagerer som vi gjør. Disse innsiktene gir et helt annet utgangspunkt for frihet og endring. 

Endring handler ikke om å bli noe annet, men å slippe tak i det du ikke er, og å bli mer og mer den du virkelig er.

Er du nysgjerrig på å finne mer ut om din personlighet ved hjelp av Enneagrammet, er du velkommen til å ta kontakt. 

"Joharis vindu" 

- en modell som kan brukes for å illustrere bevisste og underbevisste aspekter ved vår tankegang og oss selv

Kjent for en selv

Ikke kjent for en selv

Kjent for andre

Åpen

Ukjent

Ikke kjent for andre

Skjult

Blind

Enneagrammet

De 9 personlighetsmønstrene, grovt illustrert:

What-is-the-Enneagram.webp
bottom of page