LIFE COACHING

Trenger du støtte i livets utfordringer?

Velkommen til veiledning og hjelp på Finnskogen Retreat. Gjennom en holistisk tilnærming, samtaler, ulike verktøy og øvelser, vekkes du forsiktig opp fra gamle mønstre og vaner som ikke lenger er nyttige for deg, og du får redskaper som du kan dra nytte av gjennom hele livet. Alt foregår i ditt eget tempo og innenfor dine grenser, støttet av din egen indre visdom, ditt engasjement og din egen vilje. Øvelsene og samtalene vil vise hvordan du kan bli bedre kjent med hvem du er, forstå deg selv bedre, og ta omsorg for deg selv, dine ønsker og dine behov. 

 

Jeg bruker Enneagrammet som utgangspunkt for veiledning. Enneagrammet er en eldgammel visdomstradisjon og ’åndelig psykologi’, som avdekker ’egoet’ - våre gamle, automatiserte og ubevisste tankespor. Følelses- og handlingsmønster blir avdekket, og dine ressurser, potensialer og gaver til verden kommer til syne. I tillegg bruker jeg den fortidige men høyst aktuelle Yogafilosofien som viser oss veien til et harmonisk og balansert liv for kropp, sinn og sjel. Mindfulnessmeditasjon og Self-compassionøvelser er integrert i min praksis, og hentes fram alt etter hva som passer best i din situasjon. Jeg bruker også erfaringer og kunnskap fra studier innen ledelse, pedagogikk, antroposofi, psykologifag, veiledning og miljøterapi sammen med egen livserfaring, intuisjon og sensitiv oppmerksomhet sammen med deg. Føl deg velkommen, uansett hvem du er og hvor du er på din vei.

 

I første samtale lager vi en oversikt over dine utfordringer og ser på dine behov i forhold til ditt ståsted og din historie. Deretter lager vi et forløp for tiden sammen, med vekt på hva du trenger og selv ønsker. Etterhvert inviteres du til å delta på ulike mindfulnessøvelser, skriveøvelser og andre praksiser som vil være nyttige for deg, alltid med felles mål for prosessen. 

 

 

Tilpasset individuell veiledning passer for deg dersom du

  • Trenger hjelp og støtte i en vanskelig situasjon eller livsfase

  • Ønsker å se nærmere på et dilemma eller tilbakevendende tema

  • Opplever usikkerhet rundt et bestemt valg eller problem

  • Er lei av å gå i de samme spor og gamle mønster

  • Ønsker å se hva som hindrer deg i å virkelig være deg selv eller komme videre

  • Opplever en livskrise eller utfordrende prosesser

  • Lever med stress, uro, angst, selvkritikk, søvnvansker eller depresjon

  • Trenger hjelp med andre mentale utfordringer

  • Lengter etter endring

 

Priser: 

950,- / 60 min

1.425,- / 90 min

1.900,- / 2 timer

Pakkepris: 6 x 60 min: 5.200,- 

 

 

- Du er varmt velkommen -

Bodil Skadberg, veileder