Bodil Skadberg

Grunnlegger og eier av Finnskogen Retreat.

Fasilitator, veileder, enneagram-coach,

yoga- og meditasjonslærer

Her kan du lese mer om bakgrunnen for Finnskogen Retreat

IMG_9665.jpg

Noen av stedets retreatholdere og samarbeidspartnere:

IMG-ani.JPG

Ani Könchog Lhamo

Ani er ordinert nonne fra den

tibetansk-buddhistiske tradisjonen og utdannet psykolog. Hun har lang erfaring fra meditasjons- og stilleretreats både i Norge og utlandet. 

Trude i havgapet4.jpg

Trude Bjørlykke Hansen 

 

Psykodramaleder og bevissthetstrener. Hva betyr egentlig ubetinget kjærlighet, og det å være til stede? Gjennom øvelser, meditasjon og samtaler som verktøy, er dette temaer som utforskes. Trude er intuitiv psykodramaleder og stoler 100 % på de kreative og spontane ressursene. Hun deler gjerne egen erfaring fra sin spirituelle reise, med intensjon om å inspirere til å ta bevisst eierskap til sin egen reise gjennom livet. Trude vil bidra med sin kompetanse og sine egenskaper under sommerens "Personlig retreat".    

www.bjorlykkehansen.no/til-hjertet

PHOTO-2022-04-08-11-11-45.jpg

Roos van der Laan

Roos jobber som coach, sertifisert mindfulness-instruktør og mentor, bosatt i Nederland. Hun har bakgrunn som dramaterapeut og har jobbet med grupper og 1:1 med personlig utvikling og bevisstgjøring. Naturen er en stor kilde til inspirasjon i hennes arbeid og privatliv. Det er stedet hvor vi husker hvem vi egentlig er og hvordan vi kan oppnå dyp indre stillhet. "Jeg hjelper folk å få kontakt med hjertet sitt og leve fra kjernen."

Roos driver sin egen praksis i Amersfoort:

https://roosvanderlaan.com 

KristianePortrettbilde 3.jpg

Kristiane er utdannet sykepleier og osteopat og har gode erfaringer med å ta i bruk kunnskap fra osteopati og funksjonell anatomi i yogatimene. Gjennom yogatimene legger hun vekt på at yoga skal være en trygg vei til større bevegelsesglede og gjøre oss bedre rustet til å møte hverdagens krav med letthet og overskudd. Kristiane har stor interesse for kropp-sinn sammenhenger og hvordan vi gjennom å være i kontakt med kroppens sansninger også kommer i kontakt med oss selv og omgivelsene på en ny måte. Kristiane har nylig skrevet en masteroppgave om kropp-sinn sammenhenger basert på bevegelses-praksisen 5 rytmer. Den er tilgjengelig via denne linken (Empowerment fra et kroppsperspektiv). 

De senere årene har Kristiane hentet mye inspirasjon fra yogalærere som Donna Farhi, Lisa Peterson og Bonnie Bainbridge Cohen.

Torunn profilbilde 2.jpg

Torunn Avelsgaard Lien

 

Yogalærer, enhetsterapeut, musiker og medisinstudent. Holder kurs og retreats med en allsidig og kunnskapsbasert tilnærming til helbredelse og selvutvikling. Hun drives av nysgjerrighet på hvordan mennesker kan komme i kontakt med sitt fulle potensial, for en mer fredelig og kjærlighetsfull verden.

CecilieCsikiImage.jpeg

Cecilia Csiki

Yogalærer på sommerens personlige retreat. Cecilie praktiserer og underviser yoga med en intensjon om genuinitet og ydmykhet, og inviterer til mykhet og lek i timene. 

Hun har utdanning innen Hatha yoga, tar videreutdanning i "Yoga som terapi" og er opptatt av å gjøre yoga enkelt, trygt og tilgjengelig for folk, med det utgangspunktet de har.

Hennes bakgrunn som sykepleier har lært henne viktigheten av egenkjærlighet og -omsorg, og har gitt henne en dypere forståelse av det holistiske mennesket.

Caroline Hargreaves.jpg

Caroline Hargreaves (Ináya)

 

Økoterapeut, yogalærer og kunstner med bakgrunn fra diplomati og fredsprosesser. Hun er kvinnen bak Norwegian Sage, en portal for bevissthet rundt helhet, natur og regenerativ væren. Caroline er meditasjonslærer på sommerens personlige retreat, og holder også egne kurs og retreats med fokus på dyp kontakt med indre og ytre natur. Mer om Caroline: 

www.norwegiansage.com

Finnskogen Retreat

Bakgrunn for Finnskogen Retreat

 

Bodil Skadberg 

Finnskogen Retreat er resultatet av en visjon jeg har

vært inspirert og drevet av i flere år. 

Bak meg har jeg mange års erfaring fra sosialt arbeid og ledelse.

I forlengelsen av ambisjoner og stort ansvar opplevde jeg etterhvert

en mer og mer hektisk hverdag, høye krav og tidspress, stor

arbeidsmengde og økte forventninger både fra andre og meg selv.

Sakte gikk livet fra å være spennende og givende til å være preget

av stress. Livskvaliteten var borte og hverdagen var vanskelig.

Jeg sluttet i jobben og lette etter en ny vei for å helbrede mitt

kaotiske sinn. 

Et langvarig opphold ved et mindfulnessretreat i Chiang Rai,

Thailand, ble vendepunktet for meg. Meditasjon og stillhet i et

helende fellesskap gjorde meg langsomt klar over mine egne

tankemønstre, og etterhvert lærte jeg å gi slipp på disse, og skape

nye, positive måter å snakke til meg selv på. 

Vi kan betrakte kriser som gaver og muligheter, et tilbud, et forslag til endring. Vi står plutselig overfor noen større valg, og kan finne ut mer om hvem vi virkelig er, bak roller og fasade. Vi kan slippe tak i noen etablerte vaner, fysiske eller mentale, og bli mer autentiske og ekte. Dypt inni krisene finnes det skatter - uante anledninger som vi ikke hadde sett uten motgang. Utsikt til noe nytt. 

 

Mine egne kriser har vist seg å være uvurderlige muligheter for meg, og det jeg har lært vil jeg dele.

Bodil-Skadberg

I tillegg til utdanning og lang erfaring innen ledelse, spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og økologisk jordbruk og  er jeg utdannet yoga-  og mindfulnessinstruktør og har studert og praktisert ulike meditasjonsteknikker siden 2009. Jeg underviser mennesker med stressrelaterte vansker, depresjon og angstlidelser, og veileder enkeltpersoner i kriser, mennesker som leter etter dypere mening, og andre typer utfordringer. Les mer om veiledningen her.

 

For meg er meditasjon en viktig kilde til innsikt og indre ro, balanse og visdom. Meditasjon gjør livet mitt rikere og mer nyansert, og jeg blir mer klar over mangfoldet, i meg og rundt meg. Meditasjonspraksisen gjør det også enklere å forstå meg selv og andre, og ha medfølelse og kjærlighet til alt levende. Det gir meg en adskillig større evne til å være tilstede i det jeg gjør, og i det jeg er. 

 

Formålet mitt med å skape et sted for retreats er å gi andre mennesker muligheten til å komme sammen i et trygt og støttende fellesskap og praktisere meditasjon, stillhet, yoga og andre helende aktiviteter. Slik kan vi kultivere indre vekst. Vi kan bli kjent med vår sårbarhet, vårt mot og vår styrke. Vi kan finne innsikt og visdom, utvikle tillit og tålmodighet, og oppleve kjærlighet og fellesskap. 

finnskogen03.png